Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Toelichting

Totaal aantal huishoudens
Het aantal huishoudens bedraagt 44.886 op 1 januari 2021. Deventer telt op dit moment gemiddeld 2,25 personen per huishouden. Begin jaren zeventig bedroeg dit 3,0 en begin jaren vijftig zelfs nog vier personen per woning. Deze daling wordt ook wel huishoudensverdunning genoemd, een proces dat aan meerdere kanten werkt. Jongeren gaan eerder zelfstandig wonen en de ouders wonen daardoor ook weer eerder alleen of samen maar dan zonder kinderen. Daarbij komen de afname van het aantal kinderen per gezin en een toename van de eenoudergezinnen. Verwacht wordt dat dit proces van daling van de gemiddelde woningbezetting zich de komende jaren doorzet.

bron: Gemeente Deventer en CBS

Blauwenoord

In deze buurt zijn in 1982 de eerste woningen opgeleverd. In 1986 is de buurt voltooid. Deze buurt omvat uitsluitend eengezinswoningen.