Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Toelichting

Percentage ouderen
Landelijk zien we het aandeel inwoners boven de 65 jaar stijgen van 14% in 2005 naar 20% in 2022. Ook in Deventer is er een stijging van het aantal ouderen te zien, namelijk van bijna 14% in 2005 naar bijna 19% in 2023. Dus ook Deventer is aan het vergrijzen, maar relatief gezien in mindere mate. Een groeiende bevolking, met name in de jongere leeftijdsgroepen, in het eerste deel van de twintigste eeuw is hiervoor de verklaring. In absolute aantallen moeten we in Deventer echter rekening houden met een forse groei van bijna 17.500 ouderen op dit moment naar bijna 20.000 in 2020. Ten opzichte van 1985 betekent dit dat in 35 jaar het aantal ouderen in Deventer verdubbelt. Dit is te verklaren door een hogere levensverwachting, maar vooral doordat de naoorlogse geboortegolf toetreedt tot deze groep. De naoorlogse wijken en buurten, zoals Zandweerd-Noord, Borgele, het Ludgeruskwartier en Landsherenkwartier in Keizerslanden, Knutteldorp en Dorp Colmschate zijn sterk vergrijsd. Deze kennen een aandeel ouderen van vijfentwintig procent of meer. 

De prognosecijfers zijn afkomstig uit Pearl prognose 2011.

bron: Gemeente Deventer en CBS

overig Colmschate-Zuid

Buurten 81 (De Scheg), 87 (Handelspark de Weteringen), 88 (Bannink) en 89 (Oxerhof) zijn samengevoegd tot 1 buurt: overig Colmschate-Zuid.
Dit gebied bevat de buurten 81 De Scheg, 87 handelspark de Weteringen, 88 Bannink en 89 Oxerhof. Buurt 81 omvat het sport- en recreatiecentrum de Scheg. Een, inmiddels overkapte, ijsbaan is onderdeel van dit complex. Het complex bestaat daarnaast uit een subtropisch zwemparadijs en enkele sportzalen. De Scheg is in 1992 geopend. Handelspark de Weteringen is het jongste bedrijventerrein van Deventer aan de noordkant van de snelweg A1. De Bannink en Oxerhof zijn voormalige buurtschappen en maken nu onderdeel uit van een groot landelijk gebied Colmschate-Zuid, dat zich uitstrekt ten noorden en zuiden van de A1 tussen Colmschate en Bathmen.