Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (percentage) (2017)

Toelichting

Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid
In 2016 telde Deventer 5.410 personen met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ten opzichte van het totaal aantal huishoudens is dat een aandeel van 12,1%. Dit aandeel ligt boven het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde bedraagt 9,7%. Het aantal uitkeringen AO is in het afgelopen jaar afgenomen, na een aantal jaren van toename. 

bron: CBS

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.