Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Gemiddeld besteedbaar inkomen huishouden (2020)

Toelichting

Besteedbaar inkomen
Cijfers over de inkomenspositie zijn altijd enigszins gedateerd. Dit omdat de belastingdienst een paar jaar nodig heeft om een fiscaal jaar af te sluiten. De meest recente cijfers dateren van 2020. Over dat jaar bedroeg het gemiddeld besteedbaar inkomen in Deventer € 43.900 per huishouden, € 700 meer dan een jaar eerder. In vergelijking met het landelijke gemiddelde moeten de huishoudens in Deventer gemiddeld met € 3.600 per jaar minder rondkomen. Per wijk varieert het gemiddeld inkomen per huishouden van € 35.500 in Keizerslanden tot € 58.500 in Diepenveen.

cijfers exclusief studenten

bron: CBS

Oxerhof