Staat van Deventer

WELKOM

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.

Laagste waarde Hoogste waarde

Leerlingen Etty Hillesum (2017)

Toelichting

Leerlingen Etty Hillesum
Het totaal aantal leerlingen Etty Hillesum bedraagt 5.308 aan het begin van het schooljaar 2017/2018. De meeste leerlingen zijn woonachtig in Deventer, 4.737 (bijna 90%). Dat betekent dat ruim 10% (571 leerlingen) woonachtig is buiten Deventer. In de getoonde overzichten worden uitsluitend de in Deventer woonachtige leerlingen getoond, omdat de cijfers ook op wijk- en buurtniveau worden getoond. Door de jaren heen trekt het EHC ongeveer 500 leerlingen per jaar van buiten Deventer. Het totaal aantal leerlingen op het Etty Hillesum is in de periode 2008-2017 gegroeid met 600 leerlingen (13%). 
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs aan het begin van het schooljaar in Deventer. Het totale aanbod van voortgezet onderwijs wordt verzorgd door het Etty Hillesum Lyceum. Ontstaan door een fusie in 2000/2011 van alle scholen voortgezet onderwijs in Deventer. Het getoonde jaar is de start van het schooljaar, dus 2017 is 2017/2018.

 

Bron: scholen