Wijkenmonitor

Legenda

Colmschate-Vijfhoek

Colmschate-Vijfhoek heeft zich gunstig ontwikkeld tussen 2015 en 2017. Alle drie de indexen laten een gunstiger beeld zien. Op de sociale index zien we bij Capaciteiten scores ruim boven het Deventer gemiddelde. Bij Meedoen zien we een score onder het Deventer gemiddelde.

De ongunstige score voor de nabijheid van voorzieningen in 2015 is in 2017 ontwikkeld tot een score rond het Deventer gemiddelde. Dit wordt verklaard door de nieuwbouw van woningen in de wijk in de relatieve nabijheid van wijkwinkelcentrum Andriessenplein.

In de fysieke index valt de ongunstige score voor de nabijheid van de voorzieningen op. Desalniettemin zijn de bewoners bovengemiddeld tevreden over het aanbod van de voorzieningen in de wijk. Ook de andere onderliggende onderwerpen in de fysieke index laten een (boven)gemiddelde score zien.

De beleving van bewoners op het gebied van Veiligheid heeft zich gunstig ontwikkeld en is in lijn met de objectieve cijfers. De beleving van bewoners ten aanzien van geweld blijft nog achter op de objectieve cijfers; maar beide scores liggen boven het Deventer gemiddelde.

Hoewel we in de veiligheidsindex zien dat er relatief weinig misdrijven en incidenten zijn geregistreerd, betekent dit niet dat de bewoners ook het idee hebben dat er minder overlast en criminaliteit is in de wijk. Geweld laat zelfs een minder gunstige score zien: meer mensen dan gemiddeld denken dat er sprake is van bedreiging, tasjesroof en geweld in de buurt.

Voor Colmschate-Vijfhoek valt met name de ongunstige scores voor Meedoen op. Deze komt voort uit een daling van bewoners die aangeven regelmatig contact te hebben met zowel familieleden als buren en een stijging van het aantal eenzame bewoners. Ook een daling van vrijwilligers draagt bij aan de ongustige ontwikkeling. Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar in bewoners die regelmatig uitgaan, regelmatig sporten en bewoners die regelmatig bezig zijn met overige hobby’s. Bij Capaciteiten zien we voor de meeste thema’s een gunstige ontwikkeling ten opzichte van 2015.

In de sociale index zien we zowel gunstige als ongunstige scores. Allereerst vallen de ongunstige scores bij zelfregie en inkomen op. Het blijkt echter dat de afwijking van het gemeentelijk gemiddelde beperkt is bij beide onderwerpen. Nog altijd geeft 92% aan wel regie over het eigen leven te hebben, en meer dan 90% heeft geen problemen om financieel rond te komen. Ook komt naar voren dat men minder vaak contact heeft met vrienden, kennissen en buren, en dat iets minder bewoners zich inzetten als vrijwilliger. Daarentegen zien we op het gebied van gezondheid, opleiding, inkomen en werk juist bovengemiddelde scores.

Over de wijk Colmschate-Vijfhoek

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl