Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Gasverbruik totaal (2017)

Toelichting

Gasverbruik
Totale verbruik van gas x 1 miljoen m3 door particulieren en bedrijven.

Het totale gasverbruik in Deventer is de afgelopen 5 jaar met bijna 14% afgenomen. Het totale verbruik van particulieren is de afgelopen 5 jaar met bijna 13% gedaald.

Bron: Enexis BV en Liander NV, Energie in Beeld

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.