Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Afvalinzameling (in kg.) (2018)

Toelichting

Afvalinzameling
Deventer wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarbij past het anders omgaan met vrijkomende energie, het gebruik maken van wind- en zonne-energie, maar ook toepassen van bio- energie en het verwerken van afval als bron van energie. In 2018 werd door Circulus 37.264 ton aan huishoudelijk afval ingezameld. Dat is bijna 200 ton meer dan in 2017, een toename van 0,5%. De Deventenaar produceerde in 2018 per persoon 374 kilo afval. Dit is 1 kilo meer dan in 2017.

bron: Circulus

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.