Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Afvalinzameling (in kg.) (2022)

Toelichting

Afvalinzameling
Deventer wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarbij past het anders omgaan met vrijkomende energie, het gebruik maken van wind- en zonne-energie, maar ook toepassen van bio- energie en het verwerken van afval als bron van energie. In 2022 werd door Circulus ruim 35.000 ton aan huishoudelijk afval ingezameld. Dat is bijna 3.000 ton minder dan in 2021, een afname van 7,5%. De Deventenaar produceerde in 2022 per persoon 347 kilo afval. Dit is 30 kilo minder dan in 2021.

bron: Circulus

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.