Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Hoog opgeleide beroepsbevolking (2022)

Toelichting

Hoog opgeleide beroepsbevolking
Aandeel van totale beroepsbevolking dat een hoog onderwijsniveau heeft behaald. Dit zijn hbo- en universitaire opleidingen en oudere opleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn. Het hoger opgeleide aandeel van de Deventer beroepsbevolking is tussen 2019 en 2022 gestegen van ruim 36% naar bijna 44%. In dezelfde periode steeg het aandeel hoger opgeleiden in de hele Nederlandse beroepsbevolking van 37,5% naar 41,5%. Hiermee ligt het aandeel hoger opgeleiden in Deventer hoger dan landelijk.

Bron: CBS

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.