Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Burgerweeshuis (2018)

Toelichting

Aantal bezoekers Burgerweeshuis
In het Burgerweeshuis Deventer worden verschillende voorstellingen georganiseerd. Het gaat hierbij o.a. om concerten, dance evenementen, jam-sessions en verhuren.
Het aantal bezoekers aan het Burgerweeshuis is in 2018 met 3.700 toegenomen tot 74.000. De bezoekers kwamen af op 283 voorstellingen.

Bron: Burgerweeshuis Deventer

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.