Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Laag opgeleide beroepsbevolking (2018)

Toelichting

Laag opgeleide beroepsbevolking
Aandeel van de totale beroepsbevolking. Bij een laag onderwijsniveau is het hoogst behaalde opleidingsniveau lager onderwijs. Dit omvat het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/ vbo/ vmbo, mulo/ mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs. Het laag opgeleide aandeel van de Deventer beroepsbevolking is tussen 2012 en 2018 toegenomen van 19% naar 22%. In dezelfde periode daalde het aandeel laagopgeleiden in de hele Nederlandse beroepsbevolking van 25% naar 21%.

Bron: CBS

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.