Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Afvalinzameling (in kg.) (2020)

Toelichting

Afvalinzameling
Deventer wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Daarbij past het anders omgaan met vrijkomende energie, het gebruik maken van wind- en zonne-energie, maar ook toepassen van bio- energie en het verwerken van afval als bron van energie. In 2020 werd door Circulus bijna 40.00 ton aan huishoudelijk afval ingezameld. Dat is ruim 2000 ton meer dan in 2019, een toename van 6%. De Deventenaar produceerde in 2020 per persoon 396 kilo afval. Dit is 20 kilo meer dan in 2019.

bron: Circulus

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.