Staat van Deventer

Laagste waarde Hoogste waarde

Winkels in Centrum (aantal) (2024)

Toelichting

Aantal winkels in kernwinkelgebied Deventer (exclusief leegstand).
Het kernwinkelgebied van Deventer wordt gevormd door alle winkels in het Centrum van Deventer inclusief Boreelplein. Begin 2024 bedraagt het aantal winkels in het Centrum van Deventer 264,  10 minder dan een jaar eerder. De dalende trend, die vanaf 2017 is ingezet wordt hiermee voortgezet. 

bron: Locatus

Deventer

Welkom op de Staat van Deventer. Hier vind je actuele, cijfermatige informatie over Deventer en over alle wijken en buurten binnen Deventer. Kies een wijk en vindt meteen de kerncijfers over deze wijk. Ga naar de cijfers en ontdek alles over bevolkingsontwikkeling, veiligheid, milieu en nog veel meer. In de wijkenmonitor kun je zien hoe de verschillende wijken scoren op verschillende themas. In het kennisportaal vind je veel factsheets en onderzoeksresultaten.