Wijkenmonitor

Legenda

Lettele

De resultaten voor Lettele en Okkenbroek hebben betrekking op beide gebieden. Doordat in beide gebieden het aantal bewoners vrij laag is, zou de benodigde respons voor een deel van de onderliggende data niet gehaald worden. Daarom is ervoor gekozen om Lettele en Okkenbroek samen te voegen in de Wijkenmonitor. We zien dat Lettele en Okkenbroek (zeer) gunstig scoren in de drie indexen. Het resultaat voor de fysiek en sociale index is boven het Deventer gemiddelde, de veiligheidsindex komt zelfs ver boven het Deventer gemiddelde uit. Net zoals het hoefijzer in 2015 toont het hoefijzer in 2017 (zeer) gunstige scores voor Lettele en Okkenbroek.

Er is een verschuiving zichtbaar in de mate waarin bewoners tevreden zijn over de nabijheid van voorzieningen in Lettele en Okkenbroek. Relatief gezien zijn er meer woningen met een supermarkt binnen de gestelde normafstand en een gymzaal/sportzaal; echter zien we een afname in de nabijheid van een bushalte, basisscholen en sportparken. Inwoners van Okkenbroek en Lettele zijn in mindere mate tevreden over de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer.

Net als in de andere dorpen, moeten de bewoners van Lettele en Okkenbroek vaker verder rijden voor de verschillende voorzieningen. Maar ook hier zien we weer dat dit niet direct ten koste gaat van de tevredenheid over het aanbod van voorzieningen. De gemiddelde woningwaarde (per m2) in Lettele en Okkenbroek ligt €150 boven het gemiddelde, er zijn relatief weinig kleine eengezinswoningen en de leegstand is vergelijkbaar met het gemeentelijk cijfer. Maar doordat er weinig animo is voor de aangeboden sociale huurwoningen in het gebied, komt de index voor vastgoed-objectief uit rond de gemeentelijke index. De bewoners zelf zijn tevreden met hun woning en de bebouwing in de buurt.

Ook in 2017 zijn Lettele en Okkenbroek zijn nog steeds veilige gebieden om te wonen. Wel zien we een ongunstige ontwikkeling in de mening van bewoners: zij zijn van mening dat inbraken en pogingen tot inbraak vaker voorkomen.

Lettele en Okkenbroek is een veilig gebied om in te wonen, zo komt uit de veiligheidsindex naar voren. Ook de bewoners ervaren weinig overlast en criminaliteit. Het enige dat echt opvalt is dat er twee keer zo vaak aangifte is gedaan van bedreiging dan gemiddeld in Deventer.

De scores op de sociale index zijn net als in 2015 voornamelijk bovengemiddeld. We zien een score onder gemiddeld voor de sociale contacten. Bewoners hebben minder regelmatig contact met vrienden/kennissen en buren.

Ook in de sociale index zien we bijna louter bovengemiddelde scores. De bewoners zijn en voelen zich over het algemeen gezond, kunnen financieel goed rondkomen, zijn minder snel langdurig werkloos, er is minder eenzaamheid en meer mensen zetten zich in als mantelzorger.

Over de wijk Lettele

Bekijk kerncijfers op staatvandeventer.nl